Utorak 27 Veljača 2024

Pretraga

Probijanje leda

18 Kol 2011
(Reading time: 6 - 12 minutes)

Korisnička ocjena: 5 / 5

Zvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivna
 

5th_ave_sidewalk_new_york_city  Dragi čitatelji, kao uvod jedna napomena, sve informacije na koje nabasate u svakom istraživanju odnosno širenju vlastite svijesti morate uzimati sa dozom skepticizma. Zašto je tome tako – nije svaka informacija sto posto točna, mislim da rijetke jesu...možemo na njih gledati kao na sumu fragmenata istinitih/pravih/točnih informacija i fragmenata netočnih/krivih iliti dezinformacija. I jedna i druga informacija ima svoju ulogu, iz svake proističe znanje, iz prve shvaćanjem, a iz druge percipiranjem da je to kriva informacija i uočavanjem iz toga kontrastične valjane informacije. Na vama je da spoznate koja je kakva i da samim time oblikujete svoju predivnu svijest.

"Život je religija. Životna iskustva čovjeka odražavaju u kakvoj vrsti interakcije se on nalazi s Bogom. Oni koji spavaju su oni koji nemaju nimalo vjere, u smislu svoje interakcije sa Svim Što Jeste. Neki ljudi misle da ovaj svijet postoji kako bi ga oni sputavali, ignorirali ili uništavali. Za takve pojedince svi svijetovi će prestati postojati. Oni će postati upravo ono što su i dali životu. Oni će postati jedan obični san iz ‘prošlosti’. Ljudi koji obraćaju striktnu pažnju na objektivnu realnost sa svoje lijeve i desne strane, postat će realnost ‘Budućnosti.’”

-Cassiopaeans

Kada zađemo malo dublje u prirodu međuljudskih odnosa i ostavimo po strani uobičajenu podjelu na “dobro i zlo,” nastalu kao posljedica nametnutih moralnih i kulturoloških normi, primjetiti ćemo da se odnos između ljudi u osnovi može podeliti na dva jednostavna principa. Slikovito rečeno, prvi bi bio: “Kada nešto daš, očekuješ barem isto,” a drugi: “Kada nešto dobiješ, imaš potrebu i da daš, bar isto”. Ako posmatramo još dublje ove odnose, stiče se utisak da prvi princip teži ka tome da po mogućstvu daje “zauzvrat” što je moguće manje, dok za sebe grabi sve više a sa druge strane, onaj drugi princip teži ka tome da “daje” sve više ne očekujuci ništa zauzvrat. U nama ljudima prisutna su oba principa po kojima funkcioniramo, najčešće nesvjesni koji naši postupci dolaze iz jednog a koji iz drugog, a ono što treba imati na umu je da svako od nas oba principa izražava različitim intenzitetom i u različitom odnosu.

Ako istu stvar posmatramo sa neke “eteričke” točke gledišta, prvi princip bi se mogao opisati kao “usisavanje” energije dok bi drugom odgovarao “protok/davanje” energije. Kada su ljudska bića u pitanju ono što upada u oči je da svi i usisavamo i odašiljemo energiju, ali sa druge strane, dubljom observacijom, stiče se utisak da je svako suštinski skloniji ili jednom ili drugom principu.

Usisavanje/apsorpcija i odašiljanje/zračenje energije možda se najbolje opisuju terminima OPS – opredeljenje/orjentacija prema sebi i OPD – opredeljenje/orjentacija prema drugima. U nekom makrokozmičkom smislu koncept OPD/OPS, odnosno, zračenje/usisavanje energije predstavlja temelj cijele kreacije i može se opisati dvjema suprotnim silama. Sa jedne strane to bi bila sila stvaranja koja teži mnogobrojnosti oblika a sa druge entropija, koja teži održavanju istog, odnosno, kontroli stvorenog, što vodi u stagnaciju i ne-bitak. OPS teži obožavanju materijalnog djela kreacije a samim tim i ograničenoj spoznaji iste, dok OPD teži “višim”, nematerijalnim sferama kreacije koja u sebe uključuje spoznaju oba djela, odnosno, - “cjelovitost”.

Uzimajući u obzir koncept OPD/OPS možemo grubo zaključiti da “svijesnost” svakog bića u kreaciji zavisi od suštine njegove interakcje sa kreacijom, odnosno njegove orjentacije prema silama stvaranja i “širenja” ili prema silama entropije i kontrole, odnosno materijalnom djelu univerzuma.

U tom smislu, cjelokupnu kreaciju mogli bi podjeliti na “nivoe svijesnosti” koji se prema nekim izvorima nazivaju Denziteti (gustoće postojanja/prebivanja svijesti) i koje nastanjuju bića čija “svijesnost” odgovara nivou njihove spoznaje kreacije. Četvrti denzitet je ujedno i poslednji nivo svijesnosti koji može dostići jedno biće OPS orjentacije jer on istovremeno predstavlja i poslednji materijalni nivo kreacije.

Mi, ljudska bića, trenutno se nalazimo na čvrstom materijalnom 3. Denzitetu (neki od nas su „jednom nogom u 3. dok su „drugom nogom“ u 4. denzitetu), i naša “svijesnost” o univerzumu se zasniva samo na onome što nam naša fizička čula dozvoljavaju da vidimo, čujemo i osjetimo dok ostali djelovi kreacije ostaju za nas trajna nepoznanica. Iako ljudska psiha može zamisliti neki nematerijalni svjet, ono što promiče našoj percepciji “realnosti” je postojanje 4. denziteta i njegovo svojstvo “varijabilne fizikalnosti” i što je još značajnije, bića koja ga nastanjuju. Razliku između “svijesnosti” i širine percepcije jednog bića 4. denziteta i nas ljudi koji smo na 3-ćem, mogli bi uporediti sa razlikom u svesti između nas i bića 2. denziteta, a u koje spadaju na primjer ovce, goveda i sve ostale životinje.

Bića 4. denziteta činiti će se nama ljudima nešto poput bogova, ili možda demona, sa sposobnošću uticaja na nas koji se po mjerilima naše percepcije zaista može smatrati “božanskim” tj. svemogućim. Ali oni to nisu. Oni su samo bića koja žive na nivou svijesnosti većem od našeg, koji je pritom polu-materijalan, i koji tu svoju “svijesnost” i percepciju kreacije koriste na isti način na koji i mi ljudi koristimo našu “svijesnost” da bi kontrolirali i koristili životinje i biljke za svoje potrebe, odnosno 2. denzitet.

Ako uzmemo u obzir da 4. denzitet predstavlja maksimalni domet razvoja svijesti jednog bića OPS orjentacije i ako uzmemo u obzir da jedno takvo biće ima ogromnu želju da kontrolira, vlada i iskorištava i pritom znajući razliku između svijesti i percepcije takvog bića u odnosu na nas ljude, po logici stvari nameće se jedno zanimljivo pitanje: Da li smo i mi nečije “ovce”? Nečije vlasništvo?

S obzirom da su OPS bića 4. denziteta polu-fizička a polu-energetska, logično bi bilo zaključiti da se oni nečim hrane i to nečim što bi odgovaralo njihovoj fizičko/energetskoj strukturi. Kada govorimo o energetskom delu njihove “ishrane” treba imati na umu da su oni bića sa izrazito jakom OPS frekvencijom, odnosno njihova duša/suština vibrira na jakoj OPS frekvenciji što bi značilo da energija kojom se hrane mora biti također na OPS frekvenciji.

Ako obratimo pažnju na međuljudske odnose i ljudske emocije ono što je očigledno je da i duša/suština prosječnog čoveka također većinu vremena vibrira na OPS frekvenciji, a pokazatelj toga su različita emotivna stanja tipa: bjes, ljubomora, zavist, pohlepa, razne frusracije, tuga, patnja, i sve ono što se u ljudskoj psihi smjenjuje po nekom mehaničkom principu van ljudske kontrole. Takvim emotivnim stanjima ljudi suštinski usisavaju pažnju/energiju jedni drugima, a tom prilikom njihova duša vibrira jačom OPS frekvencijom, koja u dodiru sa fizičkim telom transformira našu “životnu energiju”, koju svi posedujemo, u jedan iscrpljujući negativan naboj, koji se onda emitira u “eteričnu” sredinu odnosno 4. denzitet. Naravno, takvu energiju tamo sakupljaju i koriste OPS bića 4. denziteta, kojima je cilj da je imaju što više, pa je samim time i logično da se brinu o tome kao što se mi ljudi brinemo o našim farmama. (morate shvatiti da to nije ništa zastrašujuće, to je jednostavno tako kako je, to je dio prirode iliti svega što postoji)

Činjenica je da se povijest ljudske civilizacije sastoji od gotovo neprestanog mučenja, patnje i maltretiranja sa povremenim trenucima “predaha”. Isto kao što je i činjenica da su nosioci takve ljudske povijesti bili najčešće psihopatološke ličnosti sa poremećenim osjećajem za vrijednost i značaj ljudskog života, i života općenito. Sa stajališta „zdravog razuma“ prosječnog čovjeka stiče se utisak da ipak nismo svi takvi. Točno je da svi posjedujemo mnogobrojne OPS osobine ali one su izražene uglavnom kroz običan svakodnevni život i mogli bi smo ih vezati za sve one “mentalne programe” koje smo stekli tokom odrastanja u kontroliranoj sredini koja je kroz povijest uvjek potencirala OPS osjećanja i na neki način “gajila” ili potencirala OPS frekvenciju naše duše/suštine. Ali ipak većina nas nema psihopatske osobine u toj meri u kojoj su imali razne ”velike” vojskovođe, carevi ili političari, odnosno kreatori života i smrti običnih ljudi. Ako se uzme u obzir da se ništa ne događa slučajno, očigledno je da je nekome jako stalo do toga da ljudi vibriraju OPS frekvencijom, stalno izloženi negativnim mentalno-emotivnim šablonama u gotovo neprestanom strahu, sa što manje uticaja iz spoljne okoline koji mogu stimulirati OPD frekvenciju u ljudima.

Takvo emotivno-energetsko stanje ljudske duše najviše odgovara tvorcima našeg društva, socijalnih odnosa i kako se čini, tvorcima našeg trenutnog genetskog sklopa, OPS bićima 4.-og denziteta, i njihovim slugama na našem 3. denzitetu, koji se svesrdno trude da ljudska bića zadrže i održe kao proizvođača OPS energije za svoje gospodare, OPS bića 4.-og denziteta.

Isto tako, očigledno je da većina “običnih” ljudi ipak nije suštinski orjentirana ka OPS principu, nego da nesvjesno funkcioniramo po OPS mentalnim programima koje smo stekli odrastanjem i koji su usađeni u temelje naše ličnosti, i preko kojih programa funkcioniramo u odnosu sa drugim ljudima i okolinom. Sa druge strane kod većine nas se ispod te “programirane” ličnosti nalazi naša suština/duša sa velikim potencijalom za razvoj OPD frekvencije, sposobna da se otrgne ovom “lancu ishrane” i totalitarnoj kontroli koju on donosi.

Čini se da nas samo istina i istinsko znanje mogu osloboditi iz ovog ropstva. Čovjek se mora preko svoje (programirane) ličnosti povezati sa svojim istinskim Ja/suštinom/dušom a preduvjet za to je “dekontaminacija” od psiho-patoloških osobina i mentalnih programa koje smo do sada usvojili i koji nam se neprestano nameću. To je moguće ostvariti uz pomoć jednog – rada na samom sebi, introspekcije i analize vlastitih negativnih OPS programa, njihovog shvaćanja i razumjevanja uzročno posljedičnih veza u kojima se određeni programi aktiviraju, što vodi postepenom suzbijanju negativnih šablona i svjesnom podizanju naše OPD frekvencije. Što je viša OPD frekvencija to se manje proizvodi odgovarajuće energije za naše “kontrolore” iz 4.-og denziteta.

Znanje spašava!

Ova podložnost ljudske osobnosti OPS programima navodno traje posljednjih tristotisuća godina, od kada je genetska struktura ljudskih bića promenjena na sadašnja 2 DNK lanca sa dotadašnjih 12 lanaca. Ovim “skraćivanjem” naše DNK, mi smo bili i fizički promjenjeni i ograničeni na vibriranje duše na jednom vrlo ograničenom frekvencijskom spektru, koji najviše pogoduje proizvodnji potrebne “negativne” energije OPS bićima 4.-og denziteta. Istovremeno, naša veza sa višim aspektima nas samih (dušom/istinskim JA/višim oblastima postojanja) je prekinuta ili otežana. 12 DNK lanaca omogućavali su ljudskoj duši/suštini da iskusi neuporedivo širi frekvencijski spektar, veću “svijesnost” i širu percepciju univerzuma. Ovom genetskom transformacijom ljudi su odsječeni od svojih “viših centara” i uvučeni u ovaj kruti mehanički svet našeg 3. denziteta, uvijeni u iluziju usred neznanja i straha, zarobljeni u začaranom krugu međuljudskih odnosa po principu “krvnik-žrtva” ili “dobitnik-gubitnik,” smjenjujući ove uloge iz života u život, služeći kao “baterija” OPS bićima 4.-og denziteta. (iako, uzmite u obzir da smo to mi sami odabrali)

Prema nekim saznanjima, izgleda da se približava kraj ovog ciklusa od 300 tisuća godina, kada će ljudska bića imati priliku da se izvuku iz ovog mehaničkog matriksa 3. denziteta i da svojom genetskom transformacijom pređu na “višu” ravan postojanja, odnosno na 4.-ti denzitet. Ta transformacija se veže za prolazak tzv. “intergalaktičkog vala”, koji u stvari predstavlja 'granicu realiteta i denziteta' i koji u ciklusima kruži kroz našu galaksiju.

Čisto da se ne biste zbunili (za vas koji ne znaju o valu), intergalaktički val kako ga neki ljudi zovu, je rezultat evolucije i rasta vanjskih kreacija što utječe odnosno određuje promjene razine gustoća (denziteta) vanjskih svjetova (u kojima se mi nalazimo).

U trenutku prolaska Vala dogoditi će se stapanje denziteta što će omogućiti ljudima sa dovoljno razvijenom OPD frekvencijom da “sklope” svoje rastavljene DNK lance i fizički pređu na 4. denzitet, odnosno, sljedeći nivo “svijesnosti”. To je upravo ono što naši kontrolori iz 4. denziteta žele spriječiti, kao što mi spriječavamo naše ovce da pobegnu iz tora. Njima su ljudi potrebni kao hrana ovdje na 3. denzitetu ili u najmanju ruku kao “podanici” ili robovi u 4.-om denzitetu. Stoga bi njihov primarni cilj bio – spriječiti ljude da se vrate svojoj “iskonskoj” frekvenciji za koju su prvobitno i stvoreni tj. spriječiti gubitak, za njih dragocjenog, - izvora hrane.

Na kraju, na sve ovo možemo gledati i kao na jednu veliku školu u kojoj svako ljudsko biće mora savladati lekcije koje su predviđene kako za njega osobno, tako i za čovječanstvo općenito. U “četvrti razred” škole nećemo moći prijeći ukoliko uspješno ne savladamo sve lekcije koje su bile predviđene za ovaj naš “treći razred”. Međutim, u ovom stanju sna u kojem se većina čovječanstva trenutno nalazi, ne može se mnogo toga napraviti. Oni koji spavaju, mogu samo da – sanjaju. Stoga, sada bi bilo krajnje vreme za buđenje.

Moramo uvjek imati na umu činjenicu da je svako od nas odgovoran kako za rast i razvoj svog vlastitog bića, tako i za dobrobit čovječanstva općenito. Od našeg svjesnog djelovanja SADA, direktno će zavisiti mogućnost i kvaliteta naše egzistencije u realnosti u kojoj živimo, ili u onoj – u kojoj ćemo živjeti.

Dragi čitatelji, kao uvod jedna napomena, sve informacije na koje nabasate u svakom istraživanju odnosno širenju vlastite svjesti morate uzimati sa dozom skepticizma. Zašto je tome tako – nije svaka informacija sto posto točna, mislim da rijetke jesu...možemo na njih gledati kao na sumu fragmenata istinitih/pravih/točnih informacija i fragmenata netočnih/krivih iliti dezinformacija. I jedna i druga informacija ima svoju ulogu, iz svake proističe znanje, iz prve shvaćanjem, a iz druge percipiranjem da je to kriva informacija i uočavanjem iz toga kontrastične valjane informacije. Na vama je da spoznate koja je kakva i da samim time oblikujete svoju predivnu svijest.

 

Feliks Šemanjski

O autoru
Author: Feliks ŠemanjskiEmail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Comments powered by CComment

WMD hosting

wmd dno