Ponedjeljak 25 Listopad 2021
×

Upozorenje

JUser: :_load: Nije moguće učitavanje korisnika sa ID: 62

Pretraga

Business

Otvaranje obrta

10 Sij 2009
(Reading time: 2 - 4 minutes)
Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
FINA - 1. korak


Na šalteru HITRO.HR u FINI započinjete proces otvaranja obrta.

Vrste obrta:

1. Slobodni obrti, za čije se obavljanje, kao uvjet, ne traži ispit o stručnoj osposobljenosti ili majstorski ispit.

2. Vezani obrti, za čije se obavljanje, kao uvjet, traži ispit o stručnoj osposobljenosti ili majstorski ispit.

3. Povlašteni obrti koje obrtnik smije obavljati samo na temelju povlastice koju izdaje nadležno ministarstvo, ovisno o vrsti obrta.

Sve ćete informacije o potrebnoj dokumentaciji te obrasce i uplatnice dobiti na HITRO.HR šalteru.

Sve potrebne uplate možete izvršiti na šalterima HITRO.HR

Pokretanje postupka osnivanja obrta sada možete započeti i elektronskim putem na web stranici E-obrt

 

FINA 2.korak

Rješenje o upisu obrta u obrtni registar i obrtnicu preuzet ćete na šalteru HITRO.HR.

Fizička osoba koja ispunjava uvjete za obavljanje obrta i koja dobije obrtnicu, odnosno povlasticu, postaje obrtnikom kad se upiše u obrtni registar.
Nakon primitka obrtnice potrebno je izraditi pečat.

Nakon upisa u obrtni registar, na šalteru HITRO.HR ćete dobiti:

Rješenje o upisu obrta u obrtni registar
Obrtnicu (malu i veliku)

 FINA 3.korak

Nakon upisa u obrtni registar na šalteru HITRO.HR ili u banci možete otvoriti račun (na šalteru HITRO.HR možete otvoriti račun u onoj banci za koju FINA obavlja poslove otvaranja računa ili posreduje pri obavljanju tih poslova).

Prijave Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (HZZO) i Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (HZMO) predajte u roku od 15 dana od dana početka poslovanja.

Nakon upisa u obrtni registar obrtnik je dužan početi s obavljanjem obrta u roku od godine dana, a najkasnije 8 dana prije početka rada obvezan je prijaviti početak obavljanja obrta na šalteru HITRO.HR.

Nakon što ste otvorili obrt upisom u Obrtni registar, a želite početi s radom ugostiteljske, trgovačke, turističke ili djelatnosti prijevoza morate od nadležnih ureda pribaviti Rješenje o ispunjenju minimalno tehničkih i drugih uvjeta za obavljanje gospodarskih djelatnosti.

OTVARANJE RAČUNA
potrebno je ponijeti slijedeće:


Rješenje o upisu obrta u obrtni registar
Pečat
Osobnu iskaznicu

PRIJAVA HZZO-u
Potrebni obrasci:


Prijava o obvezniku uplate doprinosa (Tiskanica 1)
Prijava na osnovno zdravstveno osiguranje za osiguranu osobu (Tiskanica 2)

PRIJAVA HZMO-u
Potrebni obrasci:


Prijava o početku poslovanja obveznika plaćanja doprinosa (Tiskanica M-11P)
Prijava o početku osiguranja (Tiskanica M-1P)

Izbor obveznog mirovinskog fonda (OMF)

Osobe koje se prvi puta zapošljavaju, a u trenutku zapošljavanja su mlađe od 40 godina, obvezne su uključiti se u II. stup mirovinskog osiguranja. Obvezni mirovinski fond potrebno je izabrati u roku od 3 mjeseca od dana zapošljavanja. Ako osoba u tom roku ne izabere obvezni mirovinski fond, REGOS je raspoređuje u jedan od fondova.

Osobe koje se prvi puta zapošljavaju, a u trenutku zapošljavanja imaju između 40 i 50 godina, ako žele, mogu se uključiti u II. stup mirovinskog osiguranja. Obvezni mirovinski fond potrebno je izabrati u roku od 6 mjeseci od dana zapošljavanja. Ako osoba u tom roku ne izabere obvezni mirovinski fond, trajno gubi mogućnost članstva u II. stupu mirovinskog osiguranja.

Obvezni mirovinski fond moguće je izabrati u svim poslovnicama FINA-e. Potrebno je ponijeti osobnu iskaznicu i doći na šalter Središnjeg registra osiguranika (REGOS).

Minimalni tehnički uvjeti (MTU)

Što su minimalni tehnički uvjeti? Tvrtke i obrti registrirani za obavljanje ugostiteljske, trgovačke, turističke i djelatnosti prijevoza, prije početka rada moraju od nadležnog ureda za gospodarstvo pribaviti rješenje da prostor i oprema ispunjavaju propisane uvjete za obavljanje navedenih djelatnosti. Višeo ishođenju MTU možete saznati od djelatnika u HITRO.HR uredima u Financijskoj agenciji (FINA) kao i u nadležnim Uredima za gospodarstvo u županijama i gradu Zagrebu ili na slijedećim web stranicama. 

 

POREZNA UPRAVA 4.korak

U roku od 8 dana od početka obavljanja djelatnosti, obrt trebate prijaviti ispostavi porezne uprave, nadležnoj prema sjedištu obrta, radi upisa u registar poreznih obveznika.

Važno!

Da bi mogli početi obavljanje djelatnosti, ugostitelji, trgovci, prijevoznici i drugi obrtnici za koje je to posebnim propisima određeno, trebaju prije početka obavljanja obrta pribaviti rješenje o minimalnim tehničkim uvjetima za prostor, odnosno koncesiju za obavljanje djelatnosti ili odobrenje za rad.

Sve osobe koje se zapošljavaju u 2002. godini i kasnije, te u trenutku zapošljavanja imaju manje od 40 godina, a nisu bile obvezno osigurane temeljem Zakona o mirovinskom osiguranju na dan 1.1.2002. godine, obvezno su uključene u II. stup mirovinskog osiguranja i trebaju u roku 3 mjeseca od dana zaposlenja izabrati obvezni mirovinski fond na šalteru REGOS-a u bilo kojoj poslovnici FINA-e. Osiguranik mora osobno doći na šalter uz predočenje osobne iskaznice. Ukoliko u navedenom roku ne izaberete obvezni mirovinski fond, po utvrđenom algoritmu u jedan od fondova rasporedit će vas REGOS.


Izvor: HITRO.hr 


Comments powered by CComment

WMD hosting

wmd dno