Petak 15 Listopad 2021

Pretraga

Kolektivna ljudska svijest

05 Lip 2009
(Reading time: 5 - 9 minutes)

Korisnička ocjena: 4 / 5

Zvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica neaktivna
 

Jedna osoba MOŽE promijeniti cijeli svijet!

Evo kako:

„Džaba je bacati bisere pred svinje!“ – kaže stara narodna poslovica. Da li je ovaj dokument „biser“ i da li si ti „svinja“ – to isključivo ovisi o TEBI i tvojoj percepciji.

Namjena ovog dokumenta je poboljšanje ljudskog života na planeti Zemlji. Porastu cjelokupne svijesti ljudi. Kolektivna svijest ljudi dovedena je do krajnjeg izbora:

  1. Propast ljudske civilizacije, ljudskog duha i svega što ljude čini – ljudima
  1. Definitivne promjene i zaokret u svijesti svih ljudi i početak balansiranja životnih sistema SVIH ljudi na planeti u pozitivnom smislu.

 

UKRATKO: Ljudska civilizacija je pred krajem jednog „mračnog“ ciklusa fizičke egzistencije koji je trajao zadnjih otprilike 309000 godina. Doživjeli smo raznorazne nedaće, ratove, bolesti i sva negativna iskustva fizičke egzistencije. Živjeli smo u mnogim tijelima, imali smo razne uloge u određenim životima, bili smo razne ličnosti. Možete se sjetiti toga, možda regresijom. Naučili smo neke lekcije iz toga. Sad je krajnji trenutak odluke kojim ćemo putem dalje. Ako nastavimo sa destruktivnim načinom razmišljanja i života – vjerojatno nećemo više dugo egzistirati jer će se desiti transformacija u degenerike koji će se sami uništiti, kao i svoju okolinu.

Zbog toga što su razni psihopati, zločinci, ubojice i negativci tisućljećima vodile mnoge ljude u međusobne ratove, bijede, gladi, bolesti i patnje – zato smo i ovdje gdje trenutno jesmo – na pragu samouništenja. Pogledajte malo oko sebe. Mali broj pametnih i negativnih pojedinaca vladaju velikom većinom ljudi koje nemaju znanja i svijesti o tome i zbog toga su lako podložni raznoraznim manipulacijama koje se vrše preko medija, državnih struktura, religijskih ustanova i slično.

Glupi ljudi će zanemariti ovu poruku, nasmijati se i nastaviti svoj život u svojem stilu.

Pametni će istražiti sve mogućnosti na internetu, u raznim knjigama, dokumentarnim filmovima i slično. Razmislit će SVOJOM glavom, odbaciti sve predrasude i bit će otvoreni prema raznim novim mogućnostima. Deblokirat će svoje ljudske kreativne sposobnosti. Uvidjet će nove stvari, naučiti lekcije zbog kojih smo svi ovdje gdje jesmo, kao vrsta. Počet će mijenjati svoj način razmišljanja, a time i cjelokupnu svijest svih ljudi prema pozitivnijem „sutra“.

Bez obzira koje ste boje kože, kojeg spola, rasta, dobi, nacionalnosti ili vjere – budite mudri.

Dakle, došao je trenutak za definitivnu odluku balansiranja OVOG SISTEMA U KOJEM TRENUTNO ŽIVIMO.

Balansiranje podrazumijeva:

- trenutnu odluku da se SVO oružje uništi, bilo to tenk, puška ili bomba ( već smo siti ratovanja, ubijanja i svih tih gluposti – zbilja nema više smisla, kao ni svrhe )

- da se prestane uplaćivati bilo kakav novac koji ide „državi“ ( grupi pojedinaca koji odlučuju gdje će se on potrošiti ili kome od njih će ići u džep – neka ljudi SAMI odluče gdje će potrošiti novac koji zarade )

- da se krene suzbijati sve bolesti pametnijim načinom života – jer su mnoge od njih ljudi sami kreirali i proširili među sobom ( već postoje razni načini liječenja za SVE bolesti, a mehaničke POVREDE se ionako lako „krpaju“ suvremenom kirurgijom – uostalom, ako je duša zdrava – zdravo je i materijalno tijelo u kojem trenutno boravi )

- da se prestane proizvoditi hrana koja je genetski modificirana ili na bilo koji način štetna za konzumiranje ( dakle, detoksikacija svih materijalnih tijela u kojima se trenutno nalazimo )

- da se prestane vjerovati u bogove ( jer postoji samo jedan Bog i to je UNIVERZUM, SVE što postoji, bilo fizičke, bilo eteričke egzistencije, sve je JEDNO i jedno je SVE, svi smo mi djelići JEDNOG ) i počne vjerovati u svoje kreativne sposobnosti

- da se krene u izgradnju i upotrebu alternativnih izvora energije, da se TOTALNO prestane koristiti energija koja zagađuje okolinu i uništava ne samo nas, već i ostale, kao i planet na kojem trenutno boravimo ( već odavno je to izmišljeno, samo određene grupe ljudi to zataškavaju već duže vrijeme )

- da se fokus sa samo materijalnog pogleda pokrene i prema duhovnim sferama ( bez duhovnog napretka ne možemo balansirati sistem )

- da se shvati da živimo u hiperdimenzionalnom univerzumu, da postoje i druge stvari osim onih koje trenutno vidimo ili možemo izmjeriti našim instrumentima ( više nivoa svijesti – trenutno smo „zaglavili“ na 3. nivou svijesti, tj. denziteta - na kojem ne percipiramo mnoge ključne stvari koje određuju naše lekcije učenja i zato smo „osljepljeni“ od strane nekih bića 4. denziteta koja se nama energetski hrane – zato je i generirano toliko ratova, bijede i svih negativnosti kojima se ta bića hrane )

Možda vam se ovo neće svidjeti, možda niste ni slutili da se nalazimo u ovakvoj situaciji. Neki pojedinci već ovo odavno znaju. Neki znaju samo dio. Neki samo naslućuju. Neki su već poduzeli sve što mogu da prošire ove informacije. Svejedno.

KRENITE U PROMJENE, istražujte – DJELUJTE POZITIVNO!!!

Molim da ovo proslijedite na sve e-mail adrese koje znate, prevedete na svoj materinji jezik, podijelite sa svim ljudima koje znate. Isprintajte primjerak i dajte prijatelju koji nema kompjuter. Fotokopirajte, umnožite, pošaljite poštom. Nema veze da li stanujete u gusto naseljenom gradu ili negdje u prirodi. Svejedno. Svima će pomoći – ne samo vama. I to više nego što ste ikad mogli sanjati.

Hvala na pažnji i sretna nam transformacija svijesti!

 

- Kolektivna ljudska svijest –

 

*********************************************************************

One person CAN change the world!

How? Like this:

Old saying says: „It's meaningless to throw pearls to pigs!“ Is this document a „pearl“? Are you pig? That depends about YOU and YOUR perception only.

Purpose of this document is to improve people's life on planet Earth, to increase human consciousness. Now, group human consciousness must make a big decision:

  1. Destruction of humanity, human spirit and everything what man make human.
  1. Ultimate change and revolution in human consciousness and beginning of all life systems balansing of ALL people on planet in positive way.

Shortly:

Human civilization is at the end of „dark“ cycle of physical existence which has been lasted about 309000 years. We have experienced many miserable wars, diseases and all other negative events in that physical world. We have lived in many physical bodies, have many different roles in many lives, we were many persons. You can remember that – try with regression.

We have learned many lessons from that. Now is the last point when we can choose which way to go further. If we continue with destructive way of thinking and destructive life – it is probably our end of existence because this leads to the self-destructing, as well as environment in which we live.

Psychopats, criminals, murderers and „bad guys“ have led many people in wars against each other, disasters, hungers, diseases and suffering for thousand of years. That's why we are here – at the edge of self-destruction. Look around. A few of smart and negative individuals rules with majority of human population which haven't enough knowledge and awareness about that. Becaue of that – this individuals can manipulate with majority via media, state structures and religions, etc.

Stupid individuals will ignore this message, laugh and continue their lifestyle.

Smart individuals will search all possibilities and options at the internet, in many books, documentary videos and others. They will think with THEIR minds, reject all assumptions and be open to new possibilities. They will unblock their creative forces and abilities. They will start to see new things and learn lessons which have been led us to the present situation, as species. They will start changing their ways of thinking – and because of that – human consciousness will grow and we all will have better future.

No matter of color of your skin, gender, age, nationality or religion are you – be wise!

So, our moment has come to make definitive choice for BALANCING of THIS SYSTEM in which we live at this moment.

That is:

- destroying ALL weapons ( we have seen enough wars, killing and all that nonsense stupidity – it haven't sense any more, as well as no purpose )

- stop paying ANY money in national accounts ( „state“ is group of people which choose where to spend that money, or how many of it will be theirs – let ordinary people choose for themselves where to spend THEIR money )

- start to be health because of smarter way of life, stop ALL diseases – which are created and spread by humans mostly ( alternative medicine has cures for ALL DISEASES already, and modern surgery have best solutions for INJURIES – after all – if the soul is healthy then physical body is healthy also )

- stop produce foods which is genetically altered, or any way toxic for us ( this will bring us better conditions of bodies in which we reign for this life cycle )

- stop believe in „Gods“ ( because there is only ONE – UNIVERSUM, ALL THAT EXIST, all physical and etheric existence – ALL is ONE and ONE is ALL – we are all particles of that ONE and ALL ) and start believe in our creative forces and abilities

- start use alternative energy, free energy, start building free energy devices and STOP use energies which pollute our environment, destroying us, others, and planet Earth ( MANY such devices are built already, but certain individuals or groups suppress that knowledge in public for long time )

- start focusing on spiritual also, not only on physical part of life ( without spiritual advancement we can't make balanced system )

- we must comprehend that we live in hyperdimensional universe, with many densities and dimensions, and that the other things exist beyond our perceptions or detections on our measuring instruments ( for now, we are at third density, level of consciousness in which we perceive only that what is needed to learn those 3rd lessons – but we can't see important parts for learning because some 4 density entities manipulate us and make many illusions to keep us in this unbalanced state – of course to produce negative energy as much as possible to feed themselves – for that reason here we had many, many wars and negative happenings )

 

Maybe you didn't know about this, and you don't like to hear something like this, but that's situation we are faced with. Some individuals know all this already. Some have assumptions only. Some know all and do what thay can for now. Nevertheless, we are all connected.

 

START LOOKING, SEARCHING and LEARNING - DO RIGHT THINGS!!!

 

Please, send this to all your contats, e-mail adresses, translate to your mother language, share to all people. Print this on paper and give it to your friend who haven't computer. Photocopy it, multiply, send with post services and give it to others. It doesn't matter if you live in big town or somewhere far away. Nevertheless, this will help to everyone, not only to you. And it will help more than you can even dream about.

Thanks for reading and good luck in transformation of consciousness!

- Human group soul consciousness -

 

promijena, stanja, kolektivne, svjesti, kolektivna, svjest

O autoru
Danijel Folnegović
Author: Danijel FolnegovićWebsite: http://fx-files.comEmail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Owner
Danijel Folnegović je oduvijek bio zainteresiran za sve što ima veze s paranormalnim. Zarazio se time tamo davne 1993. gledajući prvu epizodu serije Dosije X. Voli pisati o bilo ćemu zanimljivom od NLO-a, vanzemaljaca, teorija urote, teorije o drevnim vanzemaljcima i nerješenim misterijama. Također, ima strast prema SF serijama i filmovima, ali i nogometu. Pokretač je ove stranice i brine o njenom neometanom radu. Povremeno se pojavljuje kao gost u nekim TV i radio emisijama.
Nedavni članci:

Comments powered by CComment

WMD hosting

wmd dno