Petak 15 Listopad 2021

Pretraga

KOVČEG SAVEZA

08 Lis 2011
(Reading time: 7 - 14 minutes)
Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 
koveg_saveza


Zavjetni kovčeg > Potraga za današnjom lokacijom

 

Pošto ne postoji neka objektivna teorija o bilo kojem artefaktu koji sam izabrao, i ovdje se radi o teoriji uz određene dokaze koju je iznio Dragi Nedeljković prije 20-tak godina u jednom magazinu o misterijama u bivšoj državi. Također, naveo sam sve biblijske i povijesne poveznice te ostale moguće današnje lokacije kovčega. Potraga za zavjetnim kovčegom može početi!

 Biblijski opis kovčega:

Biblija opisuje Kovčeg načinjen od drveta bagrema poznatog Egipćanima kao drvo života u tradicionalnoj medicini radi sadržaja psihoaktivnih alkaloida. Kovčeg je bio lakat i pol širok, jednako visok i dva i pol lakta dugačak (oko 130 cm x 78 cm x 78 cm =0.79 m3, egipatski kraljevski lakat je korišten kao mjera). Kovčeg je potpuno bio okovan najčistijim zlatom. Njegov pokrov, prijestolje milosti ili Pomirilište (hebr., Kaporet), bio je obrubljen zlatom. Na svakoj strani Kovčega bila su dva zlatna koluta kroz koje su se provlačile drvene motke za nošenje (Br 7:9; 10:21; 4:5,19, 20; i 1 Kr 8:3, 6).

Na Pomirilištu Kovčega na suprotnim krajevima bila su dva kerubina okrenuta licem jedan prema drugom (Lev 16:2; Br 7:89). Njihova raširena krila preko Kovčega tvorila su prijestolje Božje, dok je sam Kovčeg bio podnožje (Izl 25:10-22; 37:1-9). Kovčeg je stajao u Svetinji nad Svetinjama, tako da su krajevi motki za nošenje doticali zavjesu koja je razdvajala dva odjeljka svetišta (1 Kr 8:8). Knjiga Ponovljenog Zakona opisuje Kovčeg kao jednostavnu drvenu škrinju bez spomena ukrasa ili zlata. Slično, Kuran spominje Kovčeg kao drvenu škrinju sa svetim relikvijama.

Prema Bibliji Kovčeg Saveza je sadržavao dvije kamene ploče kao dokaz saveza Boga s izabranim narodom (Deset zapovijedi), zlatnu posudu s manom iz vremena boravka Izraelaca u pustinji i Aronov štap (Izl 16:32-34; Heb 9:4). Ovi predmeti su kasnije uklonjeni prije gradnje Salomonovog hrama kako govori hebrejska Biblija (Tanakh). Po 1 Kr 8:9, u Kovčegu nije bilo ništa osim dvije kamene ploče dok poslanica Heb 9:4 tvrdi da su ovi predmeti bili stavljeni u Kovčeg, Izl 16:33-34 i Br 17:10 koriste izraz ispred Kovčega. Rabinska predaja tvrdi da je Mojsije stavio u Kovčeg razbijene komade prvih kamenih ploča Zakona.

 

Povijesni put kovčega:

Kovčeg je spomenut u knjigama Jošue, Izlaska, Ponovljenog zakona, 2 Samuelovoj, Poslanici Hebrejima i Jeremijinoj knjizi. Prorok Jeremija govori da je u vrijeme kralja Jošije (Jer. 3:16), prorokovano kako Kovčeg u budućnosti neće biti u uporabi. U Psalmima Kovčeg se dvaput spominje i to. u Ps. 78:61, Kovčeg je nazvan “snaga i slava Božja”. U Ps. 132:8, nazvan je “Ti i Kovčeg snage tvoje.” Kovčeg je također spomenut na nekoliko mjesta u knjizi Izlaska 25:10-22, u 1 Samuelovoj 4:3-22 i 5:7-8. Kovčeg se spominje u deuterokanonskoj drugoj knjizi Makabejaca 2:4-10, koja upućuje na Jeremiju.

On govori kako je Jeremija bio upozoren od Gospodina, uzeo Kovčeg, tabernakul, oltar paljenica i zakopao ih u špilju na brdu Nebo (Pnz. 34:1), priopćujući svojim sljedbenicima koji su htjeli pronaći mjesto, da će ga Bog otkriti kad ponovno okupi svoj narod i iskaže mu svoju milost. U poslanici Hebrejima 9:4 tvrdi se da je Kovčeg sadržavao zlatnu posudu s manom i Aronov štap koji je propupao, kao i kamene ploče Saveza. Konačno u Otkrivenju Kovčeg je opisan kako se nalazi u Božjem hramu na nebu (Otk 11:19), viđen zadnji put prije nego što je žena rodila dječaka (Otk 12:1-2).

U hodu od Sinaja k prijelazu preko Jordana, Kovčeg je išao pred narodom i bio je znakonoša njihovog napredovanja (Br 10:33; Jš 3:3, 6). Kovčeg saveza krčio je put narodu na njegovom hodu kroz pustinju. Prema predaji iskre između dva kerubina ubijale su zmije i škorpione. Za vrijeme prijelaza preko Jordana vode rijeke su presušile čim su stopala svećenika koji su nosili Kovčeg stupila u rijeku i ostale su tako sve dok su svećenici stajali s Kovčegom u riječnom koritu, dok narod nije prešao preko rijeke (Jš 3:15-17; 4:10, 11, 18). U spomen su Izraelci uzeli dvanaest kamenova iz Jordana s mjesta gdje su svećenici stajali s Kovčegom (Jš 4:1-9). Kovčeg je nošen u rat s Midjancima (Br 31).

U zauzimanju Jerihona Kovčeg je nošen oko gradskih zidina jedanput na dan, šest dana uzastopce. Naoružani ratnici i sedam svećenika koji su trubili u ovnove rogove išli su ispred njega (Jš 6:4-15). Sedmog dana, sedam svećenika trubeći u ovnove rogove obišli su grad ispred Kovčega saveza sedam puta, uz veliku viku padoše zidine Jerihona i narod zauze grad (Jš 6:16-20). Poslije poraza kod Aja Jošua je žalovao pred Kovčegom (Jš 7:6-9). Kad je Jošua pročitao narodu Zakon između brda Ebala i Gerizima, narod je stajao s obje strane Kovčega. Jošua je Kovčeg postavio u Šilo, ali su ga Izraelci nosili sa sobom kad su ratovali protiv Benjamina kod Gibee.

Kovčeg se nalazio u svetištu u Šilu za vrijeme Samuelove sudačke vlasti (1 Sam. 3:3). Poslije naseljavanja Izraelaca u Kanaan, Kovčeg je ostao u svetištu u Gilgalu za godinu dana, tada je prenešen u Šilo sve do vremena svećenika Elija, (Jer 7:12). Nošen je na bojno polje kako bi Izraelcima osigurao pobjedu, tako je zarobljen od Filistejaca (1 Sam. 4:3-11). Oni su ga vratili pošto je bio kod njih sedam mjeseci (1 Sam. 5:7, 8). U drugoj bitci, Izraelci su ponovno poraženi i Filistejci su zarobili Kovčeg (1 Sam. 4:3-5, 10, 11). Vijest o njegovom zarobljavanju stigla je u Šilo po glasonoši koji je razderao haljine i posuo glavu prašinom. Stari svećenik Eli pao je mrtav kad je čuo tu vijest, a njegova snaha koja je bila trudna u to vrijeme, rodila je sina kome je dala ime Ikabod, što znači:”gdje je Slava Izraelova,” misleći na gubitak Kovčega (1 Sam. 4:12-22). Filistejci su premještali Kovčeg u nekoliko gradova u svojoj zemlji i na svakom mjestu su im se događale nesreće (1 Sam. 5:1-6).

U Ašdodu Kovčeg je bio postavljen u Dagonov hram. Slijedeće jutro Dagon je pronađen pred Kovčegom, naklonjen. Kad bi ga vratili na svoje mjesto ujutro bi ga ponovno pronašli razbijenog na tlu. Stanovnici Ašdoda su bili uznemireni i prestrašeni, pogodila ih je pošast miševa (1 Sam. 6:5). Stanovnike Gata i Ekrona napala je bolest čireva (1 Sam. 5:8-12). Poslije sedam mjeseci boravka među njima, Filistejci su Kovčeg vratili Izraelcima na savjet svojih svećenika uz darove od pozlate pošasti koje su ih pogodile. Kovčeg je ostavljen u polju Jošue iz roda Bet-Šemešova (1 Sam 6:1-15). Iz znatiželje ljudi roda Bet-Šemešova gledali su u Kovčeg i za kaznu sedamdeset ih je poginulo od Gospodina (1 Sam 6:19). Bet-Šemešovci su Kovčeg poslali u Kirjat-Jearim, (1 Sam 6:21). On je ostao u kući Abinadaba čiji je sin Eleazar posvećen da ga čuva. Kirjat-Jearim je bio boravište Kovčega dvadeset godina.

U početku svoje vladavine, David je odlučio donijeti Kovčeg iz Kirjat-Jearima s velikim slavljem. Na putu k Sionu, Uza jedan od dvojice koji su vodili zapregu stavio je ruku na Kovčeg i bio pogubljen od Gospodina. David, u strahu, odnese Kovčeg u kuću Obed-Edoma umjesto na Sion, i tu Kovčeg ostade tri mjeseca (2 Sam 6:1-11; 1 Ljet 13:1-13). Kad je čuo kako je Gospodin blagoslovio Obed-Edoma radi prisutnosti Kovčega Saveza u njegovu domu, David prenese Kovčeg na Sion, “ogrnut lanenim efodom,” plesao je pred Gospodinom svom svojom snagom, radi čega ga je prezrela i prekorila njegova žena Mikala, Šaulova kćer (2 Sam 6:12-16, 20-22; 1 Ljet 15). Radi ovoga prijekora joj je Gospodin oduzeo plodnost. Na Sionu David je smjestio Kovčeg u svetište koje je pripravio, prinoseći žrtve, dijeleći hranu, blagoslivljajući narod i sve svoje ukućane (2 Sam 6:17-20; 1 Ljet 16:1-3; 2 Ljet 1:4). Leviti su postavljeni za službu pred Kovčegom (1 Ljet 16:4). Gospodin je zaustavio Davidov plan gradnje hrama za Kovčeg saveza (2 Sam 7:1-17; 1 Ljet 17:1-15; 28:2, 3). Kovčeg je bio s vojskom u vrijeme opsade Rabat Amona (2 Sam. 11:11). Kad je David bježao iz Jeruzalema od Abšaloma, Kovčeg je uzeo sa sobom dok se nije predomislio i zapovjedio svećeniku Sadok u da ga vrati u Jeruzalem (2 Sam 15:24-29).

Kad je Ebijatar otpušten od Salomona kao veliki svećenik radi sudjelovanja u Adonijinoj zavjeri protiv Davida, život mu je pošteđen jer je prije nosio Kovčeg (1 Kr 2:26). Salomon je smjestio Kovčeg u hram (1 Kr 8:6-9). Salomon je hodočastio u hram ka Kovčegu kad mu je Bog u snu obećao dar mudrosti (1 Kr 3:15). U Salomonovu hramu Svetinja nad Svetinjama bila je uređena kao mjesto za Kovčeg Saveza (1 Kr 6:19). Kad je hram bio posvećen, Kovčeg koji je u sebi imao samo dvije kamene ploče Saveza bio je postavljen u njega. Kad su svećenici izašli iz svetišta pošto su postavili Kovčeg unutra, hram se ispunio oblakom, “jer je slava Gospodnja napunila hram Gospodnji” (1 Kr 8:10-11; 2 Ljet 5:13, 14). Kad je Salomon oženio faraonovu kćer, dao joj je stanovati u kući izvan Siona, jer je brdo bilo posvećeno prisutnošću Kovčega Saveza (2 Ljet 8:11). Kralj Jošija prenio je Kovčeg u hram (2 Ljet 35:3), iako je bio uklonjen ponovno iz hrama po jednom od njegovih nasljednika.

Kad su Babilonci razorili Jeruzalem i opljačkali hram Kovčeg saveza je postao legenda. Povjesničari pretpostavljaju da je Kovčeg odnio kralj Nabukodonosor II. i uništio ga. Potvrđeno je odsustvo Kovčega u drugom hramu. Kovčeg je ponovno postavljen u hram u eshatološkom viđenju u Knjizi Otkrivenja (Otkr 11:19). Sudbina Kovčega

Nagađanja oko sudbine Kovčega:


1. Zarobljen od faraona Šišaka kad je zauzeo Jeruzalem (faraon Šišak I, utemeljitelj 22. dinastije, vladao od 944-924 pr.Kr);
2. Hotimice je sakriven od svećenika ispod hramskog brda;
3. Hotimice je uklonjen iz Jeruzalema prije opsade Babilonaca (po ovoj teoriji Kovčeg je završio u Etiopiji);
4. Uklanjanje Kovčega iz Jeruzalemu po etiopskom princu Meneliku I (sin kralja Salomona i kraljice od Sabe?);
5. Uklonjen je od svećenika za vrijeme kralja Manašea, najvjerojatnije odnešen u židovski hram u Elefantini u Egiptu;
6. Čudotvorno uklanjanje Kovčega božanskom intervencijom (2 Ljetopisa);
7. Uništenje originalnog ornata Kovčega u vrijeme reforme kralja Jošije (protiv prikazivanja izrezbarenih likova kerubina) i njegova zamjena jednostavnim drvenim kovčegom, koji je lako nestao kad je hram razoren.

 

Moguće lokacije Kovčega danas:

  • Lalibela > Etiopija

  • Jeruzalem > Izrael

    * Oak Island > Kanada

    * Kapela Rosslyn > Škotska

  • * Ostale i nepoznate lokacije

Nedeljkovićeva teorija:

Kovčeg po legendi sadrži objašnjenje postanka i najdavnije povjesti, proročanstvo budućnosti, egipatske magije i tajne života. Prvi neposvećeni znalac tajne je bio Alfonso VI. od Castille. Sve spoznaje o objektu nasljeđuje i saznaje od židova Isaaka. Poznato je da je i veliki Julije Cezar posvetio život njegovom traženju i 1071. tajna stiže u Rim, no nažalost tek nakon njegove smrti. Pošto je kovčeg u Jeruzalemu, a on je pod muslimanima, koji ga čuvaju kao svoje drugo svetište, crkva 10. god. skuplja vojsku i to je navodno povod za križarske ratove koji počinju pod izlikom oslobađanja svete zemlje i vjerojatno izmišljenog mjesta groba Isusa Krista.

Tako su krenule križarske vojne:

- Francuzi – Hugo de Vermondo (sjever)
- Francuzi – Ramon de Saint (jug)
- Nijemci i Lotarinžani – Godfrane de Bujon
- Normani sa Sicilije – Boemon i Tanfreo

S toliko brojnom vojskom za 4. god. je osvojen Jeruzalem. Nakon tajanstvenih vitezova, dolaze 9.-orica posvećenih koji, pri pretpostavci, nose kovčeg saveza iz Lure Tir 15.7.1122. tj. 2475. god. poslije navodnog Mojsijevog odlaska iz Egipta. Brod, tako umjesto u Rim, stiže u Lyon (eventualni dokaz tomu je prikaz na Amienskoj katedrali na kojem se nalazi Solomon?!, op.a.).
Nakon te tzv. transakcije Templari su zadobili veliko i nepregledno bogatstvo bez pravog izvora. Pravo pitanje je kako su barbari bez potrebne tehnike sagradili gotičke crkve i sa čime?

Originalne gotičke katedrale dolaze iz Francuske i ima ih 8 (među kojima su Reims,  Amien, Buraux, Sartre, Pariz, op.a.). Zanimljivi su i simboli po katedralama kao i brojni detalji gotovo na svakom dijeliću pojedine katedrale (u Sartru na podu katedrale postoji zagonetni labirint!, op.a.).

Ni  u jednoj katedrali originalno nema križa i lika Boga oca, stakla se poigravaju svjetlošću. Sam geografski položaj neodoljivo podsjeća na sazviježđe djevice što nikako ne može biti slučajnost. Također, tu je i mnogo numeroloških zanimljivosti.

Tako recimo graditelji upotrebljavaju geografsku širinu i dužinu koja je upoznata tek prije 250. god. Još jedno od pitanja je i kako su gradovi sa po 5000. stanovnika skupili toliki novac i tako brzo uspijeli sagraditi gotičke katedrale? Naime, kopije katedrala su građene po 500. god., tj. naraštajima, a jedva je i novac skupljen. Takve loše kopije su u Italiji, Njemačkoj, Češkoj i Engleskoj. Nastavak ove sage seže u 1320. god. kada je ugušen templarski red i papa gubi svaki trag kovčegu. Posljednji Veliki Majstor Templara Jacques de Molle biva pogubljen 1314. god. Po većini izvora koji smatraju da titula Veliki Majstor nije najjača, već samo marioneta, glavna titula je Superior Incognitus. Po nekim saznanjima Templari poriču Isusovo božansko podrijetlo, jer je sin rimskog legionara, kao što nije ni razapet po njihovom učenju.

Sada, sa određenim vremenskim odmakom, možemo biti zbilja sigurni da je bogatstvo Templara sačinjavalo čak 10000 dvoraca, kao i zlato vrijedno 112 milijardi zlatnih franaka (što uzgred rečeno danas ne postoji u zlatnoj rezervi svijeta, op.a.). Crtica vezana uz ovo je i nevjerojatan podatak da Francuzi danas imaju najviše zlata u privatnom posjedu ili banci, a ne posjeduju zlatne rezerve, kao niti jedan jedini rudnik zlata.

Jedan od tih tzv. Superior Incognitusa je navodno i Friedrich II., najveći strah i trepet pape u svoje vrijeme. Neki su ga smatrali antikristom, što je vjerojatno crkvena propaganda, a poznat je i po dobrim odnosima sa „Starcem s planine“, čelnim čovjekom Asassina. Interesantno je i da je pronađen nikad dešifriran rječnik drevnih graditelja katedrala.

Sada dolaze i temelji Nedeljkovićeve teorije. Veliki Majstor Antoine je tako pred giljotinom pobjegao u Srbiju, manastir Kovilj. Tamo je upisao navodnu zemljopisnu dužinu i širinu gdje kovčeg mora biti odnesen.

45°4'1" SZŠ     i      19°35'42" IZD

  • Po njegovom uputstvu s olovkom i globusom, kovčeg saveza su templari prenijeli u Novi svijet, točnije Kanadu, kod Highfaxa, na poluotok New Scotland. Zbog očuvanja tajne kovčeg je razdvojen u 3. dijela:

- 1. dio - 248 km u nepoznatom smjeru od New Scoltand-a - zaljev Fendy – Oak Island

- 2. dio - 696 km u nepoznatom smjeru

- 3. dio – 944 km u nepoznatom smjeru

1795. god. John Smith, Mack Ginnies i Enthoard Wogan nalaze ploču, a pošto su nepismeni tako je i gube, što je svoju problematiku pokazalo godinama kasnije. Možda i najpoznatiji istraživač za kovčegom je Franklin Roosevelt. Jedno od eventualnih nalazišta je bunar s dragocjenostima koji je preplavljen morskom vodom, a voda je neiscrpna i onemogućuje daljnje istraživanje. Bunar je zanimljiv iz razloga što oceanska voda protječe ispod njega tako da ga je nemoguće isprazniti, uz par zaglavljenih i morskim pritiskom ojačanih ploča. U blizini i vodi oko bunara su pronađene stare škare i djelovi zlatnog lanca za koji nitko ne može pomoću dosad poznatih metoda otkriti starost. To je po nekima konačan dokaz o točnosti ovog lokaliteta jer bi to mogao biti lanac koji je pričvršćivao svetinju nad svetinjama.

Preneseno > Ratko Martinović - Svjetske misterije i tajne (2006.)

Kako god, sve je i oko ovog artefakta prekriveno velikim veom tajne. Nema pravih dokaza, sve su nagađanja, a niti samo postojanje objekta nije 100% sigurno. Upravo to je dodatni impuls pustolovima za istraživanje jer nema ništa slađe od potrage za nemogućim…

  • video

pročitajte još i ovo

http://www.mysterywithus.com/biblijske-zagonetke/

 

 

preuzeto sa

http://www.4dportal.com

 

 

 

 

Sada dolaze, i temelji, Nedeljkovićeve, teorije, Veliki Majstor Antoine

O autoru
Miro Sinj
Author: Miro SinjWebsite: https://fx-files.comEmail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Glavni urednik stranice!
Miro Smolčić je krenuo kao čitatelj i gotovo odmah se stavio u službu prenositelja znanja. Od samih početaka je s nama i promoviran je u glavnog urednika stranice. Posebni su mu interes drevne civilizacije na ovim postorima i njihova povezanost sa teorijom drevnih vanzemaljaca.
Nedavni članci:

Comments powered by CComment

WMD hosting

wmd dno